STRESA

طرح متالیک مخصوص فضاهای داخلی ساخته شده از رزین های آکرلیک و رنگ دانه های متالیک

stresa-tools
پوشش: حدود ۷ تا ۸ متر مربع به ازای هر لیتر
مواد شست و شو آب و صابون
دمای نگهداری ۵-٣۵درجه سانتی گراد
تنوع رنگی  ۵۴ کد رنگ مختلف
stresa-profile

محصولات دیگر