ARONA

رنگ آکریلیک ایجاد کننده طرح هاى لعابدار ساخته شده از چسب هاى مخصوص و با کیفیت.

arona-tools
پوشش: حدود ۱۰ تا ۱۵ متر مربع به ازای هر لیتر
مواد شست و شو آب و صابون
دمای نگهداری ۵-٣۵درجه سانتی گراد
تنوع رنگی ۴۲ کد رنگ مختلف
arona-profile

محصولات دیگر